Polityka prywatności

strony internetowej Jazzin.pl

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (tj. podmioty będące osobami fizycznymi) w związku z dołączeniem do Newslettera, dostępnego pod poniższym adresem internetowym: jazzin.pl, obsługiwanym przez Administratora wymienionego w §2.

§ 2

Administratorem danych osobowych przekazywanych podczas wysyłania Newslettera jest Jazzin.pl Tomasz Łuczak z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Lotniczej 5/2, NIP: 9691211246, REGON: 520251366, adres e-mail: info@jazzin.pl.

§ 3

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych danych poprzez zapis do Newslettera, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

§ 4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 5

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje przy zapisie do Newslettera;
 • poprzez gromadzenie plików „cookies”, o czym stanowi § 11.

§ 6

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika, po jego zapoznaniu się z brzmieniem Polityki Prywatności. Dane wskazane w § 7 ust. 1 są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

§ 7

Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to:

 • imię;
 • adres poczty elektronicznej;

Dane osobowe gromadzone przez Administratora mają na celu otrzymywanie powiadomień z Newslettera, po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na zapisanie się poprzez wypełnienie informacji w polu w Formularzu. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 8

Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do:

 • przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych;
 • dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w dowolnym momencie;

Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail: info@jazzin.pl. Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do informacji na temat:

 • celów przetwarzania;
 • kategorii danych osobowych;
 • planowanego okresu przechowywania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 9

Administrator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 10

Dane Użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora.

§ 11

Serwis Jazzin.pl wykorzystuje pliki cookies, (tzw. „ciasteczka”). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji. Zebrane dane, wskazane w ust. 2, służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Pliki cookies stosowane są w celu zagwarantowania najwyższego standardu wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizatorów wydarzenia w celu optymalizacji działań. Administrator przekazuje dane następującym firmom trzecim:

 • Google Analytics – analiza statystyk stron – m.in. czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło ruchu (więcej informacji: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/),
 • Facebook Custom Audiences – zbieranie informacji na temat korzystania z Serwisu, pozwalające na skierowanie do Użytkowania spersonalizowanych reklam w ramach narzędzi reklamowych Facebooka,
 • MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – do obsługi newslettera.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§ 12

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności serwisu internetowego jazzin.pl, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju serwisu internetowego jazzin.pl. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 13

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od strony internetowej jazzin.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.